020 elektrikerna logo

Rot

Är en skattereduktion som kan ges från skattemyndigheten Med skattereduktionen kan upp till 30% arbetskostnaden dras av. Det är endast arbetstiden som är avdragsgillt, inget material får dras av. Du måste både äga och bo i den bostad som du vill få reduktion för, men du kan även utnyttja den för fritidsbostäder. Rot gäller för renovering, underhåll, till- och ombyggnad.


Fakturan

Vid beställning av arbetet lämnar ni som kund namn och personnummer. Skall arbetet utföras i villa behöver vi fastighetsbeteckningen. Gäller arbetet en bostadsrätt behövs föreningens namn och organisationsnummer samt lägenhetsnummer. Skattereduktionens belopp kommer sedan att dras av direkt på faktura. Du som kund behöver inte göra något själv vid rotarbete. Vi tillämpar rotavdrag från fyra timmar och upp.


Rot gäller ej för:

  • Hyresrätter.
  • Inkoppling av vitvaror och maskiner.
  • Material.
  • För dig som inte betalar inkomstskatt.
  • För elinstallationer vid nyproduktion av hus, garage och bodar.
  • Omdragning/komplettering av elinstallationer för hus, garage och bodar som är nyare än 5 år.
  • Det kan förekomma andra områden som ej berättigas till rot-avdrag. På skatteverkets hemsida finns konkreta exempel.

 

Vi använder kvalités produkter från bland annat: