Elrevisioner / Elbesiktningar

Vi har det senaste 7 åren åtgärdat punkter efter elbesiktningar.
Vi har nu passerat över 100st åtgärdade besiktningar sedan starten.
Vi är vana med besiktningar av lokaler och verksamheter från små ytor 20 kvm till kommersiella fastigheter över 25.000 kvm.


För er som företag eller fastighetsägare som behöver åtgärda brister i er anläggning efter besiktning av någon av elektriska nämndens anslutna besiktningsföretag. Kan vi vara behjälpliga med att åtgärda dessa brister.

För er med en nyligen utförd Elbesiktning kan vi lämna offert på åtgärd av hela eller delar av besiktningspunkterna. Efter åtgärd rapporteras dessa in av er till Elektriska nämnden och vi intygar att dessa är korrekt åtgärdade.

Det olika punkterna delas in i olika kategorier beroende på hur allvarlig bristerna är. Kategori 6 kan innehålla punkter som inte är direkt relaterat och dessa punkter är endast rekommenderade. En återkommande punkt som har kategori 6 är brandtätning. Vi har stor vana med att brandtäta installationer och även installationer av VVS-installtioner och andra hål som inte har kablar. Vi har utbildad personal på FireSeal produkter som vi använder vid brandtätning.