Elektriker för företagskunder

För er företagskunder kan vi erbjuda en elektriker som kan hjälpa till med det mesta inom nästa hela elområdet är i Stockholm. Från stort till smått.
Våra elektriker kan utför kontorsanpassningar med flytt av uttag, belysning och data.
Eller om ny belysning, vägguttag och datauttag önskas.

Belysning och uttag

En stor del av arbetet är service och underhåll på befintlig belysning och nyinstallation av armaturer.
Kontakta oss om du vill få förslag på belysning. Vi hjälper er med kostnadsfria offerter.
Vid ett sådan möte kan vi ge tips och idé. Frågor som brukar komma upp är val av typ av armaturer samt ljusnivåer i olika typer av verksamheter som mäts i Lux.
Val av belysningens värmetal alltså hur vitt, blått eller gult ljus som önskas. Detta mäts i Kelvin.
Val av dimmer för olika armaturer. Idag är det nästa uteslutande Led som gäller vid nyinstallationer. Men vi service av befintliga armaturer som inte har LED kan befintlig ljuskälla ofta bytas ut till LED eller andra tekniker.
Dock passar inte alltid en LED-ersättare i en gammal armatur då mängden ljus kan bli lidande mot original.

Vi utför ljusberäkningar för er verksamhet vare det gäller belysning till kontor, lager eller allmänt utrymme.
Med hjälp av dataprogram simuleras ljuset efter vald armatur. Detta är ett bra visuellt underlag innan beslut.

Bild visar ljusberäkning av utomhusparkering

Felsökning elanläggningar

En stor del av vårat arbete går ut på felsökning av olika typer av fel. Det vanligast felen är strömlöst eller belysning som ej fungerar.
Vi felsöker en hel del olika styrsystem så som Dali, DSI, Vadsbo/Casambi. Plejd, KNX, Dupline, Smart House. Modbus.
Dupline och Modbus är rätt så ovanligt för vanliga elinstallationsföretag i Stockholm att man servar. Har du problem med Dupline ring oss.

Ställverk

Vi arbetar i lågspänningsställverk upp till 3000A.
Här kan vi hjälpa er med service och underhåll. Vi har värmekameror för att kunna detektera eventuella varmgångar som är ett tecken på överbelastning.
Det kan var frågan om utökning av kapacitet i hela eller delar av ställverk. Nyanslutning av nya gruppledningar. Vi utför även byte av ställverk. Be om kostnadsfri offert.

Ventilation

Vi felsöker styrning för ventilation. Det kan vara frekvensomriktare, givare, motorer eller styrsystem.

Maskiner

Vi felsöker och reparerar olika typer av maskiner. Ofta är det maskiner eller anläggningar som du som kund
idag saknar servicepartner eller att denna servicepart inte finns i Stockholm.
Det kan vara en trasig lackbox, potatisskalare eller kanske ett pumpsystem. Ring och fråga om vi kan hjälpa er med ert problem.