Tjänster

020 Elektrikerna utför elinstallationer i Stockholmsområdet.

  • Kraft och belysning
  • Felsökning elanläggningar
  • Ljusberäkningar för ny belysning
  • Laddboxar för bilar
  • Elrevisionsbesiktningar
  • Nödljus installationer
  • Datanät koppar och fiber
  • Lågspänningsställverk
  • Styr och reglering
  • Service av maskin och apparat