Felsökning elanläggningar

Vi felsöker nästan alla typer av elproblem som kan uppkomma.
Har ni en jordfelsbrytare som slår ifrån eller en säkring som löser ut, Då kan vi hjälpa er att felsöka er elanläggning. En jordfelsbrytare som löser ut visar att en läckström finns någonstans i anläggningen.
Och hela eller delar av strömmen flyter fel väg. Det kan även vara överbelastat och en lastbalansering behöver göras.

Fel på belysning
Vi felsöker olika typer av belysningsfel på armaturer. Vare de sig är ljuskällor som är trasiga, socklar, don och tändapparater.